Höga och unika naturvärden har gjort området till nationalparkskandidat flera gånger. Under 2010-talet kom processen ganska långt, men avbröts 2019 då det inte gick att uppnå enighet kring bildandet.