Har du också tänkt dig sätta dig in i tjänstepensionen men tänkt ”jag tar det senare”? Då är du inte ensam. Men utan att ha en bild över tjänstepensionen är det svårt att veta hur mycket man bör spara privat. – Har man en hög inkomst och bra tjänstepension kanske man inte behöver spara alls, Mikael Elinder, nationalekonom på Uppsala universitet.