Vindkraft är svåretablerat i Uppsala län och det finns knappt ett vindkraftverk i hela länet. Solcellsanläggningar är däremot betydligt mer lättetablerat – och extra populärt i Uppsala jämfört med i övriga Sverige.