Under sommaren är det viktigt att vara försiktig med att sola mellan klockan 11 och 15. Hudcancer är nämligen den vanligaste cancerformen i Sverige.