Svenska livräddningssällskapet: Bröst- och ryggsim är de mest vilsamma simsätten och ger möjlighet att ligga stilla och flyta. Bröst- och ryggsim räddar liv.