Läget på Akademiska sjukhuset har beskrivits som det värsta någonsin av skyddsombuden på sjukhuset. Hur blev det så? Ulrika Winblad har forskat om folkhälso – och sjukvård, och hon beskriver att vissa problem kan spåras tillbaka till 90-talet.