Professor: Kan få katastrofala följder • Men vad är det som styr vilka vi sympatiserar med?