För att minska på behovet av gatuunderhåll vid busshållsplatser, läggs nu cementstabiliserad asfalt vid ett 20-tal av de mest trafikerade hållplatserna i Västerås.