Likheterna mellan filmens handling och dådet i Norge bedöms för stora.