Danmarks största enskilda utsläppare av koldioxid, cementproducenten Aalborg Portland, ska framöver använda sig av naturgas vid fabriken i Ålborg. Från den 1 april nästa år väntas anläggningen anslutas till gasnätet, enligt ett avtal med gasbolaget Evid