Danmarks miljöminister Lea Wermelin gav sig på lördagen in i diskussionen om det planerade utsläppet av 290 000 kubikmeter orenat avloppsvatten i Öresund. Hon ber nu de inblandade kommunerna att undersöka andra lösningar.