Enligt WHO:s forskning påverkar läkemedlet remdesivir knappt dödligheten för coronapatienter på sjukhus.Men i Danmark är man beredd att trots det använda sig av preparatet. – Det finns en känsla av att det fungerar, säger Jens Lundgren, som är professor i infektionsmedicin