En majoritet i det danska folketinget har ställt sig bakom en uppgörelse om ett pristak på el, gas och fjärrvärme. I paketet ingår även en tillfällig men drastisk sänkning av energiskatten, ned till EU:s miniminivå.Energiskatten sänks med nästan 99 procent under sex månader, skriver Ekot.