Den danska regeringens planer på ett mottagningscenter i Rwanda för asylsökande till Danmark pausas.