I förra veckan lämnade två personer Svenska Akademiens arbete – nu hoppar också en nyckelmedarbetare på kansliet av.Samtidigt har de kvarvarande ledamöterna beslutat att ge en enig röst utåt och inte prata med medierna.– Han kommer att återkomma, säger hustrun till Anders Olsson, tillfällig ständig sekreterare.