Riksbankens direktion lämnar sin viktigaste styrränta, reporäntan, oförändrad på noll procent.