En damm söder om Brisbane i Australien är på väg att brista sedan ett hål i den har visat sig omöjligt att laga.