Sex miljarder kronor för att kompensera de som fått ovanligt höga elräkningar, föreslog regeringen på onsdagen. Men alla som fått en högre elräkning kommer inte få ta del av stödet. – Det blir alltid en diskussion om hur man ska fördela det men jag tror folk förstår att det är några som får enormt höga elräkningar, säger Mikael Damberg i SVT:s Aktuellt.