Dals-Ed är den kommun där lägst andel av invånarna i hela regionen röstade vid förra EU-valet. Här är EU så avlägset att inte ens kommunen engagerar sig längre. Dals-Ed deltar i dag inte i ett enda EU-projekt.