Orsa är landets tredje bästa kommun när det kommer till att ta hand om matavfall. Och hela länet är näst bäst i landet på att ta till vara på det matavfall som källsorteras.