Dammarna i dagvattenparken gör att vattnet inte flyter så fort fram. I det stillastående vattnet hinner partiklar sjunka till botten och sedimentera. Se hur det fungerar här.