Att inte ge forskningen i Lund de bästa förutsättningar är respektlöst mot kommande generationer, skriver samhällsentreprenören Johan Wester.