Den amerikanska dream pop-duon Beach House har på sitt sjunde album bytt riktning, där den mjuka klangväven får huvudrollen på bekostnad av de berusande refrängerna.