SMA Mineral hade hoppats på att kunna bryta mer kalk i Klinte på Gotland. Idag slog dock Mark- och miljööverdomstolen fast att de inte får det. En av stötestenarna har varit den kraftiga ökningen av transporter mellan kalkbrottet och Klintehamn.