Sedan ett par veckor finns möjlighet för alla mellan 18-65 år att få en fjärde dos vaccin mot covid-19 i Jönköpings län. Folkhälsomyndigheten har dock inte gått ut med någon allmän rekommendation för denna grupp, något som avgående vaccinsamordnaren i Sverige, Richard Bergström, har kritiserat.