Arbetet med slussen fortsätter. Nu ska man schakta av mark i närheten av Wendela Hebbes hus. Detta gör att delar av gång-och cykelvägen vid kanalen stängs av.