Trängsel vid Årstavikens strand • Trafikkontoret utreder om cykeltrafiken kan flyttas.