Omkring 1 000 cyklister har intagit Uppsala och cykel-SM går in i en intensivare fas under slutet av veckan då eliten ska tävla. Under lördag och söndag stängs delar av Dag Hammarskjölds väg av.