”En olycka kommer sällan ensam” kan gälla för curlingklubben i Östersund denna vinter. Inte nog med att alla intäkter har uteblivit i spåren av coronarestriktioner, dessutom smälte isen efter ett strömavbrott. Då gick många ideella timmar åt för att under två veckor bygga upp isen igen så att åtminstone juniorerna i klubben ska kunna träna.