Centrala studistödsnämnden, CSN, har tagit till en annorlunda metod för att leta upp låntagare som inte betalat av sin studieskuld – en privatdetektiv.