Den senaste rapporten över smittspridningen av covid-19 i Norrbotten visar på en kraftig ökning. Den beror till stor del på att antalet fall – som förväntat – ökade i Luleå.