Under fredagen uppdaterade Västra Götalandsregionen sina siffror för antalet inneliggande patienter med positiv covid-19. Nu finns det totalt 273 patienter varav 14 vårdas på intensivvårdsavdelningen – det är en ökning från måndagen då 227 patienter vårdades på sjukhus.