Men ännu ingen nedgång av smittan i Sverige • FHM: ”Vet inte vad det beror på”.