Fem anstalter och två häkten i Stockholmsområdet har drabbats av coronaviruset trots besöksförbud och indragna permissioner.