80 anmälningar om ersättning för vårdskada i coronavården i Stockholms län har gjorts till Löf, regionernas gemensamma försäkringsbolag, under pandemin. Det är bara drygt en procent av alla anmälningar som gjorts. Hittills har ungefär 200 000 kronor betalats ut till patienter och anhöriga.