Ytterligare ett tjugotal elever på läkarprogrammet vid Uppsala universitet har bekräftats smittade av covid-19. Siffran för termin fem och sju tillsammans är nu 25 elever. Undervisningen hålls nu helt digitalt för att kapsla in smittan.