Under förra veckan rapporterades det in 5 316 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, det är en minskning med tre procent jämfört med vecka 16.Antalet personer som behöver sjukhusvård för sjukdomen minskar också och den totala siffran är den lägsta sedan början på mars.