En i personalen på Sunderby sjukhus jobbade i sex timmar – samtidigt som hon var smittad med corona och hade symtom. Händelsen har nu anmälts till Arbetsmiljöverket.