Patienter med covid-19 inom Region Kronoberg har hanterats av sjukvården utan rätt skyddsutrustning. Ett par händelser är kopplade till den coronadrabbade avdelningen på Ljungby lasarett.