Testkapaciteten i länet för egenprovtagning av corona är nådd och därför måste Region Gävleborg nu börja prioritera vilka som ska få testa sig. Följaktligen gäller testning nu bara för den vuxna delen av befolkningen.