När beskedet att personer över 70 år ska begränsa nära kontakter med andra människor för att undgå att smittas av det nya coronaviruset blev det fart på byalaget i Högboda i Kils kommun. De samlade snabbt en stor grupp volontärer som erbjöd sig att handla åt de gamla och därefter köra ut varorna.