Ingen har varit inlagd på intensivvårdsavdelningen på grund av covid-19 på över en vecka. Biträdande smittskyddsläkaren ber alla att hålla ut och fortsätta följa de allmänna rekommendationerna.