Vi sänder direkt när Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap håller en gemensam pressträff om covid-19-läget i Sverige och i världen.