Regeringen ger coronakommissionen uppdrag att utvärdera bland annat hälsovården, Sveriges internationella relationer och kommunikation och krishantering inom och mellan myndigheter. – Vi har gett kommissionen ett brett uppdrag. Det kommer att ta tid, men de kommer att ge oss viktiga slutsatser, sa statsminister Stefan Löfven (S) när regeringen presenterade kommissionens uppdrag idag.