Enligt kommissionen handlar det om dokumentation för att se hur olika beslut har fattats.