Markägaren har anlitat en återvinningsfirma som inspekterat och ska ta hand om avfallet som finns i containrarna utanför Hölö i Södertälje. Nu kan man konstatera att de sannolikt inte innehåller något farligt avfall.