Björn af Kleen: Cohens liv illustrerar den farliga attraktionskraften i Trump.