Ett av de mest gåtfulla fallen inträffade i Backsjön utanför Arvika 1999.