Guineas styrande organ, lett av juntaledaren överste Mamady Doumbouya, har presenterat en tidsplan för övergång till civilt styre om tre år – 36 månader. Det är tre månader tidigare än vad som tidigare har föreslagits.