För tre år sedan installerades 14 solpaneler på garaget vid Christer Larssons hus i Karlskrona. Nu har han kunnat sänka sina utgifter för energi till en dryg tredjedel mot innan.